صفحه اصلی نمونه کارها میزبانی وب ثبت دامین

 سفارش و حرید آنلاین 

تماس با ما

     

طراحی  وب سایت
نمونه کارهای طراحی سایت

دامین چیست؟
     
FarsiBible.net
FarsiBible.org
FarsiBlog.net
FarsiBook.net
FarsiBook.org
FarsiBooks.net
FarsiChurch.net
FarsiEats.com
FarsiEats.net
FarsiEats.org
FarsiMusic.net
FarsiMusic.org
FarsiWeb.net
FarsiWorld.com
FarsiWorld.net
FarsiWorld.org
Hotelamir.com
HotelsInIran.com
IBCDallas.com
IBCDallas.info
IBCDallas.net
IBCDallas.org
IranChurch.info
IranChurch.net
IranChurch.us
IranCity.net
IranGlobal.com
IranGlobal.net
IranGlobal.org
IranianChristians.com
IranianChristians.info
IranianChristians.net
IranianChristians.org
IranianChristians.us
IranianChurch.info
IranianChurch.net
IranianChurch.org
IranianFestivals.com
IranianRugs.net
Iranians.name
Iranians4Jesus.com
Iranians4Jesus.net
Iranians4Jesus.org
IranianWeb.org
IranianWorld.net
IranianWorld.org
IranInBible.com
IranInBible.net
IranInBible.org
IranTimes.org
IranTourist.net
IranWorld.net
IranWorld.org
JesusInIslam.com
JesusInIslam.net
JesusInIslam.org
KaBob.org
KaBob.us
Kalameh.info
Kalameh.name
Kalameh.net
Kalameh.us
Kelisa.name
Khoda.info
Khoda.name
Khoda.net
Khoda.org
Khoda.us
Mashhad.name
Mashhad.tv
Mashhad.us
Nejat.name
Nejat.org
Nejat.us
Nejattv.net
ParsiWeb.net
ParsiWeb.org
Persia1.com
Persian-rug.net
Persian-rug.org
Persian-rugs.org
PersianBible.net
PersianBible.org
PersianBoys.net
PersianBoys.org
PersianCafe.net
PersianCard.org
PersianCards.net
PersianCards.org
PersianCat.info
PersianCatz.com
PersianCaviar.info
PersianCaviar.net
PersianCaviar.org
PersianChild.com
PersianChildren.net
PersianChildren.org
PersianChurch.info
PersianChurch.net
PersianChurch.us
PersianCuisine.net
PersianCuisine.org
PersianDeskTop.net
PersianDeskTop.org
PersianDoctors.org
PersianeCard.com
PersianeCard.net
PersianeCard.org
PersianeCards.com
PersianeCards.net
PersianeCards.org
Persianet.org
Persianevents.net
Persianevents.org
PersianFilms.net
PersianFilms.org
PersianGirls.org
PersianGreeting.net
PersianGreeting.org
PersianeKabob.net
PersianKings.net
PersianKings.org
PersianLawyers.org
PersianMen.net
PersianMen.org
PersianPeople.net
PersianPeople.org
PersianPoetry.com
PersianPoetry.net
PersianPoetry.org
PersianRugs4Sale.com
Persians4Jesus.com
PersiansInBible.com
PersiansInBible.net
PersiansInBible.org
PersianTV.net
PersianTV.org
PersianTV.us
PersianVideo.org
PersianWeb.info
PersianWeb.net
PersianWeb.org
PersianWeb.us
PersianWebsites.com
PersianWebsites.net
PersianWomen.net
PersianWorld.org
PersiaWeb.org
Saffron.name
Shaban.info
Shaban.us
shohreh.info
shohreh.name
Talim.info
Talim.name
Talim.net
Talim.org
Talim.us
tehraninfo.org
ZanAmu.com
ZanAmu.info
ZanAmu.net
ZanAmu.org

FarsiNet.com
FarsiNet.biz
FarsiNet.info
FarsiNet.name
FarsiNet.net
FarsiNet.org
FarsiNet.tv
FarsiNet.us
FarsiEats.com
FarsiEats.net
FarsiEats.org
FarsiMusic.net
FarsiMusic.org
FarsiNetWork.net
FarsiNetWork.org
FarsiNetWork.us
FarsiNews.com
FarsiNews.net
FarsiNews.org
FarsiRadio.info
FarsiRadio.net
FarsiRadio.org
FarsiRadio.us
FarsiTV.info
FarsiTV.net
FarsiTV.org
FarsiTV.us
FarsiVideo.com
FarsiVideo.net
FarsiVideo.org
FarsiWeb.net
FarsiWorld.com
FarsiWorld.net
FarsiWorld.org
Gorbeh.com
Gorbeh.info
IBCDallas.com
IBCDallas.info
IBCDallas.net
IBCDallas.org
Injil.biz
Injil.info
Injil.name
Injil.tv
Injil.us
IranChristians.com
IranChristians.net
IranChristians.us
IranChurch.info
IranChurch.net
IranChurch.us
IranianChristians.com
IranianChristians.info
IranianChristians.net
IranianChristians.org
IranianChristians.us
IranianChurch.info
IranianChurch.net
IranianChurch.org
IranianFestivals.com
IranianRugs.net
Iranians.name
Iranians4Jesus.com
Iranians4Jesus.net
Iranians4Jesus.org
IranianWeb.org
IranianWorld.net
IranianWorld.org
IranInBible.com
IranInBible.net
IranInBible.org
IranTimes.org
IranTourist.net
IranWorld.net
IranWorld.org
JesusInIslam.com
JesusInIslam.net
JesusInIslam.org
KaBob.org
KaBob.us
Kalameh.info
Kalameh.name
Kalameh.net
Kalameh.us
Kelisa.name
Khoda.info
Khoda.name
Khoda.net
Khoda.org
Khoda.us
Mashhad.name
Mashhad.tv
Mashhad.us
Nejat.name
Nejat.org
Nejat.us
Nejattv.net
ParsiWeb.net
ParsiWeb.org
Persia1.com
Persian-rug.net
Persian-rug.org
Persian-rugs.org
PersianBible.net
PersianBible.org
PersianBoys.net
PersianBoys.org
PersianCafe.net
PersianCard.org
PersianCards.net
PersianCards.org
PersianCat.info
PersianCatz.com
PersianCaviar.info
PersianCaviar.net
PersianCaviar.org
PersianChild.com
PersianChildren.net
PersianChildren.org
PersianChurch.info
PersianChurch.net
PersianChurch.us
PersianCuisine.net
PersianCuisine.org
PersianDeskTop.net
PersianDeskTop.org
PersianDoctors.org
PersianeCard.com
PersianeCard.net
PersianeCard.org
PersianeCards.com
PersianeCards.net
PersianeCards.org
Persianet.org
Persianevents.net
Persianevents.org
PersianFilms.net
PersianFilms.org
PersianGirls.org
PersianGreeting.net
PersianGreeting.org
PersianeKabob.net
PersianKings.net
PersianKings.org
PersianLawyers.org
PersianMen.net
PersianMen.org
PersianPeople.net
PersianPeople.org
PersianPoetry.com
PersianPoetry.net
PersianPoetry.org
PersianRugs4Sale.com
Persians4Jesus.com
PersiansInBible.com
PersiansInBible.net
PersiansInBible.org
PersianTV.net
PersianTV.org
PersianTV.us
PersianVideo.org
PersianWeb.info
PersianWeb.net
PersianWeb.org
PersianWeb.us
PersianWebsites.com
PersianWebsites.net
PersianWomen.net
PersianWorld.org
PersiaWeb.org
Saffron.name
Shaban.info
Shaban.us
shohreh.info
shohreh.name
Talim.info
Talim.name
Talim.net
Talim.org
Talim.us
tehraninfo.org
ZanAmu.com
ZanAmu.info
ZanAmu.net
ZanAmu.org

FarsiCard.com
FarsiCard.net
FarsiCard.org
FarsiCards.com
FarsiCards.net
FarsiEcard.com
FarsiEcard.net
FarsiEcard.org
FarsiEcards.com
FarsiEcards.net
FarsiEcards.org
FarsiGreeting.net
FarsiSearch.com
FarsiSearch.net
FarsiSearch.org
FarsiSearch.us
Hotelamir.com
HotelsInIran.com
Iranians.name
PersianBoys.net
PersianBoys.org
PersianCafe.net
PersianCard.org
PersianCards.net
PersianCards.org
PersianCat.info
PersianCatz.com
PersianCaviar.info
PersianCaviar.net
PersianCaviar.org
PersianChild.com
PersianChildren.net
PersianChildren.org
PersianChurch.info
PersianChurch.net
PersianChurch.us
PersianCuisine.net
PersianCuisine.org
PersianDeskTop.net
PersianDeskTop.org
PersianDoctors.org
PersianeCard.com
PersianeCard.net
PersianeCard.org
PersianeCards.com
PersianeCards.net
PersianeCards.org
Persianet.org
Persianevents.net
Persianevents.org
PersianFilms.net
PersianFilms.org
PersianGirls.org
PersianGreeting.net
PersianGreeting.org
PersianeKabob.net
PersianKings.net
PersianKings.org
PersianLawyers.org
PersianMen.net
PersianMen.org
PersianPeople.net
PersianPeople.org
PersianPoetry.com
PersianPoetry.net
PersianPoetry.org
PersianRugs4Sale.com
Persians4Jesus.com
PersiansInBible.com
PersiansInBible.net
PersiansInBible.org
PersianTV.net
PersianTV.org
PersianTV.us
PersianVideo.org
PersianWeb.info
PersianWeb.net
PersianWeb.org
PersianWeb.us
PersianWebsites.com
PersianWebsites.net
PersianWomen.net
PersianWorld.org
PersiaWeb.org
Saffron.name
Shaban.info
Shaban.us
shohreh.info
shohreh.name
Talim.info
Talim.name
Talim.net
Talim.org
Talim.us
tehraninfo.org
ZanAmu.com
ZanAmu.info
ZanAmu.net
ZanAmu.org

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 Add free business text link advertising exchange - submit URL

 
 

 com  net  org  info  biz  ir ac.ir co.ir gov.ir  id.ir  net.ir org.ir sch.ir 

همه پسوندها

اگر تمایل به راه اندازی یک وب سایت تبلیغاتی شبیه وب سایت ایستگاه دارید , ما به شما کمک میکنیم که با کمترین هزینه و با مبلغ فقط 120 هزار تومان ار این امکان بهره مند شوید و با کمترین دانش فنی بتوانید یک وب سایت زیبا و کارا مد را مدیریت نمایید.                                                                                 امکانات اين نرم افزار:                                                                            » فرم پرداخت وجه    » جدول آگهي هاي کاربر  » ثبت و ويرايش آگهي هاي کاربر

» ويرايش مشخصات کاربر, و بقیه امکانات سیستم را در اینجا  خودتان ببینید ,  در صورت تمایل برای خرید و نصب این سیستم با شماره تلفن 02166308320 و یا از طریق این فرم اقدام نمایید. لازم به ذکر است که برای خرید و نصب این سیستم هیچ نیازی به مراجعه حضوری نیست و هر کجای دنیا که باشید خرید شما به سهولت انجام میگیرد و در کمتر از 24 ساعت وب سایت شما راه اندازی خواهد شد

    قابل توجه اشخاص , شرکتها و موئسسات

تیم طراحی سایت و برنامه نویسی دلفین، متشکل از کارشناسان نرم افزار و طراحان وب و با بهره گیری از گرافیست های مجرب، آماده انجام پروژه های طراحی و برنامه نویسی وب سایت سازمانها، شرکتها و اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد.   ادامه مطلب............            با کیفیتی باور نکردنی        بدون نیاز به مراجعه حضوری  پرداخت کلیه مبالغ در زمان تحویل سایت هاست و دومین رایگان  ,  هر جای ایران که هستید        Tel: 021 66308320

میزبانی وب  ( قیمت های باور نکردنی )                                        LINUX

    

میزان فضا 50 MG 100 200 300 500 1000
تعداد Email POP3 نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود

نامحدود

كنترل سايت b b b b b b
تعداد Sub Domain

10

15

20

25

40

30

انتقال داده ها ( ماهيانه ) 1 GB

2 GB

3 GB

3 GB

5 GB

10 GB

كنترل Email از وب يا Outlook

b

b

b

b

b

b

 پاسخ دهي اتوماتيك به Email ها

b b b b b b
Email Forwarding / Aliasing

b

b

b

b

b

b

پشتيباني از PHP (5.0.2) b b b b b b
پشتيباني از Perl (5.6.1)

b

b

b

b

b

b

MYSQL

1

5

     
FrontPage Extensions

b

b

b

b

b

b

 آمار سايت و گزارش ترافيك b b b b b b
URL Forwarding

b

b

b

b

b

b

Flash , Real Audio - Video b b b b b b
پشتیبانی Email Email Email Email Tel Tel
 قيمت ساليانه ( تومان ) 9 هزار 15 هزار 20 هزار 25 هزار 30 هزار 40 هزارتعرفه بالا به همراه با بسته های منحصر بفرد طراحی وب سایت

ثبت دامین : برای حصول اطمینان از قابل ثبت بودن نام خود اینجا کیلیک کنید.

نوع دامین مبلغ به تومان سفارش دهید
com. 9.000 سفارش دهید
net. 10.000 سفارش دهید
org. 9.000 سفارش دهید
us. 10.000 سفارش دهید
biz. 10.000 سفارش دهید
info. 10.000 سفارش دهید
name. 10.000 سفارش دهید
tv. 35.000 سفارش دهید
ws. 23.000 سفارش دهید
bz. 23.000 سفارش دهید
cc. 23.000 سفارش دهید
ca. 23.000 سفارش دهید
ir. 7.000 سفارش دهیداگر احیانا پسوند مورد علاقه شما در این لیست وجود ندارد لطفا اینجا کیلیک کنید

  طراحی وب سایت ارزان,سایت ساز , طراحی وب,طراحی وب سایت رایگان,هاستینگ,هاست,ایران هاست,دلفین,شرکت دلفین, داینامیک,استاتیک,پرتال,گرافیک,فلاش,جستجوی دامنه,دامین,میزبانی وب,شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات دلفین آسیا,فروشگاه ساز,سیستم مدیریت تبلیغات نرم افزار وب,بهینه سازی سایت,خبرگزاری,سئو,افزایش ترافیک بازدید سایت,تبلیغات
کیلیکی در گوگل,طراحی صفحات وب,تجارت الکترونیک و ارتقاء
رتبه سایت در موتورهای جستجو,آژانس مسافرتی,طراحی وب,
اس ام اس,تحت وب,ثبت دامنه,برنامه نویسی وب,بهینه سازی
وب سایت و ثبت در موتورهای جستجو,وب هاستینگ,
اتوماسيون,فروش اینترنتی,بازاریابی اینترنتی,افزایش ترافیک وب
سایت,صفحات وب , web design, هاست ، هاستینگ ، ثبت دومین ، دامین ، دامین ، دامنه ، طراحی وب, Iran ,dolphin, dolphin.ir, host , hosting ,flash, Domain Registration , web design,print design,logo design,corporate identity design,flash presentation design,design,دلفین dolphin.ir,dolphinco.net

Copyright 2003 © 2010 . Dolphin.ir / All Rights Reserved